Abri Dialogue BPA inviterer våre samarbeidskommuner til en spennende faglunsj tirsdag 31. oktober.

Einar Holand fra Ressurssenter for omstilling (RO) vil ta for seg temaer innenfor BPA som:

  • BPAs betydning i en saksbehandlers hverdag.
  • Hvordan få tilgang til opplæringsmidler for BPA?
  • Hvilke muligheter og utfordringer gir BPA?
  • Følgeevaluering av BPA – Rokkansenteret.

Vi serverer lunsj og det blir god anledning til å snakke fag – så sett av tiden!

Påmelding til drude@dialogue.no innen fredag 27. oktober. Håper vi ses!

 


Einar Holand har mastergrad i konflikthåndtering og forhandlingsteknikk fra juridisk fakultet, Universitetet i København. Han har arbeidet i RO siden 2001, og har hatt mange oppdrag knyttet til ledelse, veiledning og brukermedvirkning. Han har også inngående kompetanse på opplærings- og utdanningstiltak, konferanse- og kursavvikling og opplæring av arbeidsledere så vel som saksbehandlere i BPA. Han er i tillegg ROs forhandlingsekspert og har for tiden mange utdanningsoppdrag spesielt knyttet til organisasjonsutvikling med vekt på kommunikasjons- og forhandlingskompetanse.