Mentorassistanse er en ordning gjennom NAV der man kan få hjelp fra en kollega eller medstudent til å mestre jobb og utdanning.

Mentorordningen er for deg som trenger praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter. Tiltak som kan gjennomføres er arbeidstrening, opplæring ift utdanning, lønnstilskudd mm.

Tilskudd til mentor kan vare inntil seks måneder, innenfor dette vil antall timer og varighet bli tilpasset etter konkret behov. Personer med nedsatt arbeidsevne og særlig behov kan får tiltaket forlenget i inntil tre år.

For å søke om mentorassistanse må arbeidsgiver eller utdanningsstedet/arbeidsgiveren der du skal gjennomføre tiltaket, sende inn skjema for mentor til NAV. Trykk på bildet under for å komme til registreringsskjemaet.

Mentorskjema bilde
Mentorskjema