Vi har rundt 150 ansatte som jobber med BPA- og miljøtjenester. I tillegg har vi en fast stab på vårt hovedkontor i Solakrossen 2, disse er presentert under.


Daglig leder

Wendy Finnerud er utdannet sykepleier ved Høgskolen Stord/Haugesund, med videreutdannelse i helseledelse fra BI. Hun kom først til abri Vekst fra stillingen som levekårssjef i Sola. Wendy har tidligere ledet flere omsorgsbedrifter, blant annet to private sykehjem.

E-post: wendy.finnerud@abridialogue.no
Telefon: 966 28 111


Driftssjef

Kyrre Ingebrethsen har bakgrunn som flygeleder og innen ledelse i flysikring. Han har også jobbet som sikkerhetsrådgiver, med vekt på risikostyring og sikkerhetskultur i Avinor. Kyrre har jobbet i ledelsen siden januar 2016 og er utdannelet innen risiko- og sikkerhetsstyring, samt endrings- og beredskapsledelse.

E-post: kyrre.ingebrethsen@abridialogue.no
Telefon: 969 05 804


Lønnsansvarlig

Ragnhild Johnsen kom til bedriften i 2015 og har jobbet som personlig assistent og som lønns- og regnskapsmedarbeider. Hun har tidligere hatt stilling som kundekonsulent i bank. Ragnhild har bachelorgrader i økonomi og administrasjon, samt i administrasjons- og organisasjonsvitenskap.

E-post: ragnhild.johnsen@abridialogue.no
Telefon: 969 17 055


BPA-koordinator

Vibeke Olsen har en variert bakgrunn. Hun har også tidligere vært koordintaor hos oss, og var med på å implementere Tamigo. Hun har også vært dokumentkontrollør i oljeindustrien i 7 år. Vibeke gikk tre år på lærerhøgskolen før hun begynte på Politihøgskolen i Oslo.

E-post: vibeke.olsen@abridialogue.no
Telefon: 456 36 644


BPA-koordinator

Karin Strand har jobbet i Medical Services som assistent og på Boganes sykehjem som pleier. Hun har gått tre år på markedsføring på Handelsskolen i Kristiansand, og har tatt tegning- og smykkedesignutdannelse i Kristiansand og Oslo. Har også utdannelse som håndgravør.

E-post: karin.strand@abridialogue.no
Telefon:  904 05 044