Abri Dialogue BPA

Hensikten med BPA er å gi økt frihet og en lettere hverdag på egne premisser. Vårt motto er at en lettere hverdag fører til et bedre liv.

I Abri Dialogue fokuserer vi på at en funksjonsnedsettelse ikke er et problem, men at man har fått en utfordring til å finne muligheter under spesielle omstendigheter. Hos oss kalles en bruker for hovedperson. Dette har dobbel betydning; man er hovedperson i Abri Dialogues arbeid, og hovedperson i eget liv.

Abri Dialogue fokuserer på deg som menneske og legger til rette for din BPA-ordning ut i fra dine ønsker og behov. Vi gjør jobben med å ha assistenter så enkel som mulig, fra ansettelse til turnusarbeid og utbetaling av lønn. Vår lange erfaring gjør at vi har godt utarbeidete rutiner. Dette gjør oss godt rustet til å løse enhver utfordring som måtte oppstå på veien. Både du som arbeidsleder og dine assistenter vil ha full tilgang til alle verktøy og all informasjon, nettopp for å få et best mulig felles resultat.

Er du interessert i en BPA-ordning levert av oss? Ta kontakt HER, på e-post til post@dialogue.no, eller telefon: 51 65 60 00.