Barn og unge har også rett til å få BPA. Vi har god erfaring i å kombinere BPA med ekstra assistanse til studier og jobb.

Mange er ikke klar over at barn og unge også har rett til å få BPA dersom det er behov. Brukerstyrt personlig assistanse kan være til stor hjelp for barnet selv, men også for foreldrene.

Det kan være lurt å starte med BPA tidlig slik at barnet eller ungdommen kan få opplæring og kunnskap til å etter hvert overta som arbeidsleder for egen ordning. Dette vil bety økt frihet og selvstendighet for hovedpersonen etter hvert som han/hun vokser opp.

I en BPA-ordning for mindreårige må det oppnevnes en verge som kan være arbeidsleder for assistentene og bistå i brukerstyringen. For mer informasjon om vergemål og BPA klikk her.