Søknad om BPA skal sendes til helse-og omsorgstjenesten eller sosialtjenesten i den kommunen der du er bosatt.

Abri Dialogue bistår deg gjerne i søknadsprosessen og svarer på spørsmål dersom du lurer på noe. Vi har gode verktøy som er nyttige i forhold til å kartlegge timebehov. Får du avslag på søknaden kan vi også hjelpe deg med å utforme klage på vedtaket.

Under finner du en utfyllende veileder som gir deg informasjon om hvordan du går frem hvis du ønsker å søke om BPA.

 

snag-soknad-bpa
Veileder – Hvordan søke om BPA?