Vi leverer over hele landet og er en fremtidsrettet arbeidsgiver med 20 års erfaring fra BPA-kurs, assistentkonferanser og implementering av individuell plan.

Abri Dialogue er blant de eldste selskapene som leverer brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi leverer over hele landet og er en fremtidsrettet arbeidsgiver med 20 års erfaring fra BPA-kurs, assistentkonferanser og implementering av individuell plan.

Abri Dialogue arbeider etter visjonen «sammen skaper vi det gode liv». Visjonen omfatter både ansatte og brukere av tjenestene. Menneskeverd, respekt og etikk er noen av grunnpilarene i vår virksomhet. Hos oss er alltid hovedpersonens behov viktigst.

Abri Dialogue arbeider etter prinsipper som sikrer stabilitet i tilværelsen. Vårt mål er at du får økt frihet og lettere hverdag. Vi tilpasser opplæring og veiledning for deg og ditt team, slik at du får en trygg og god BPA-ordning.

Tjenester

 • Høy tilgjengelighet med telefonsupport 24/7
 • Gebyrfritt
 • Assistert ledelse ved behov
 • Rask igangsetting av ny BPA-ordning
 • BPA-koordinator
 • Ingen ekstrakostnader for bistand til rekruttering
 • Kvalitetssikring av tjenesten i henhold til vedtak og retningslinjer
 • Tilbud om vikarer fra egen vikarpool
 • Kurs for deg og dine assistenter
 • Individuell veiledning for deg og dine assistenter
 • Håndbøker i turnusveiledning, lønnsforhold, personalledelse, etikk med mer
 • Turnus, håndbøker og nyheter tilgjengelig via mobilt intranett
 • BPA-veileder som også kan leveres innbundet i papirformat
 • Digital timeregistrering, BPA-kalender, internkontrollperm, prosjektdagbok og notatbøker

Assistenter

 • Gode rekrutteringsrutiner, blant annet ved bruk av ReachMee
 • God oppfølging i prøveperioden, ved sykefravær og i forhold til stillingsprosent
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med KS’ hovedtariffavtale
 • HMS- og assistentkurs blir arrangert uten kostnader
 • Tamigo turnussystem

Vårt hovedkontor er lokalisert i Solakrossen, fem minutter fra Stavanger lufthavn. Her drives også kurs- og konferansevirksomhet, samt andre helse- og omsorgstjenester inn mot kommuner og privatmarked.

Vi kommer til deg — eller du til oss for en BPA-samtale!