Dialogue er blitt Abri Dialogue

Fra 3. juli 2017 har Abri Vekst AS tatt over som ny eier av Dialogue. Organisasjonen består som tidligere og arbeidet for BPA-ordningene med ansatte fortsetter som før. Navnet Dialogue beholdes, med en liten endring til Abri Dialogue. Dialogues BPA får med denne avtalen en solid forankring med et eierselskap som er opptatt av gode tiltak, brukerstyring, enkeltmenneskets iboende ressurser og godt liv.

Det har i dag, 3. juli 2017, blitt inngått en avtale med Abri Vekst AS som ny eier av selskapet Drude Berentsen Dialogue AS med tilhørende datterselskaper Dialogue Service AS og Dialogue BPA AS. Vår nye eier, Abri Vekst AS, satser sterkt innenfor området brukerstyring, helse og omsorg, rehabiliterin, og er som oss genuint opptatt av å bidra til forbedringer i samfunnet. Les hele pressemeldingen her!

Gjennom det siste halve året har vi hatt gode arbeidsmøter med Abri. Vi har lært hverandre å kjenne, vi har de samme visjoner og deler de samme ønsker for Abri Dialogues fremtid. Drude blir med videre som BPA-fagsjef, Kyrre tar over som driftssjef og alle de andre i administrasjonen fortsetter som før. Det vil ikke skje noen endringer for BPA-ordningene i Dialogue. Navnet beholdes, med en liten endring til Abri Dialogue. Organisasjonen består som før, og arbeidet for BPA-ordningene med ansatte fortsetter som før.

Vi gleder oss stort over at vi nå vil være med å utvikle Abri Dialogue som et plattformselskap i vår videre satsning mot omsorgstjenester til kommunene. Fordi Abri har minst like stor omtanke for våre hovedpersoner og ansatte som vi har, gleder vi oss til fortsettelsen med våre nye kollegaer og ledelse i Abri Dialogue.

Wendy Finnerud vil som ny daglig leder i Abri Dialogue tilføre selskapet en viktig administrativ ressurs for selskapets videre vekst og beslektede områder. Finnerud er utdannet sykepleier, med videreutdannelse i helseledelse. Hun har arbeidet som levekårssjef i Sola kommune, og tidligere ledet flere omsorgsbedrifter.

Kjartan Dirdal er administrerende direktør i morselskapet Abri Vekst. Han er utdannet sosialantropolog, og har flere års erfaring innen mottaksdrift og integrering av flyktninger. De siste årene har han arbeidet som utviklingsdirektør i Hero Norge. Også Dirdal vil være en sentral person i videre utvikling av Abri Dialogue.

Vi gleder oss til det nye eventyret begynner for Abri Dialogue! Les mer om Abri Vekst på deres hjemmeside her.