Dialoguekurs i Trondheim

I uke 42 vil det bli avholdt BPA-kurs for arbeidsledere og assistenter.

img_6780-3Torsdag 20.10.16 kl. 10.00 vil det bli avholdt Dialoguekurs for arbeidsledere og assistenter i Trondheim. Kurset vil bli avholdt på SAS Radisson Blu på flyplassen.

Kurset vil være innholdsrikt og nyttig for alle i tilknytning til en BPA-ordning. Kursinnholdet består blant annet av:

Opplæring av arbeidsledere

Opplæring av arbeidsledere i aktuelle rundskriv, for tiden Rundskriv I-20/2000, I-15/2005 og 1-9/2015, oppfylles med
følgende tema:

• Rekruttering av personlige assistenter, vikarer

• Intervju og ansettelsesspørsmål, vilkår

• Brukerens ansvar for opplæring av assistenter

• Personalpolitikk, respekt og integritet

• Forhold til lovverk, herunder helse- og omsorgstjenesteloven, forvaltningslov, arbeidsmiljølov og ferielov

• Arbeidsgiveransvaret

Dialogues BPA:

Håndbøker
Intranett
Turnussystem
Assistentkostnader

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme på kurset. Vel møtt!