Foreslår delfinansiering av Camp Spinal på Sunnaas

I forslag til statsbudsjett har regjeringen øremerket én million kroner til Sunnaasstiftelsens Camp Spinal-prosjekter.

I en pressemelding skriver Sunnaasstiftelsen at dette er effektive rehabiliteringstilbud for ryggmargsskadde i et friskt miljø utenfor institusjon med brukerne i fokus og med idrett og aktivitet som virkemidler.

«Camp Spinal er et tiltak i regi av Sunnaasstiftelsen, som i flere år har gitt rehabiliteringstilbud til ryggmargsskadde som har avsluttet sin primærrehabilitering. Motivasjons- og treningsleire arrangeres årlig for ryggmargsskadde som har pådratt seg en alvorlig skade og har fått varig funksjonsnedsettelse. Idrett og annen aktivitet er virkemidler som gir økt selvstendighet, integritet og et innholdsrikt liv. Camp Spinal er alene i Norge om denne typen rehabiliteringstiltak for ryggmargsskadde.»

Dette skriver Helse- og omsorgsdepartementet som begrunnelse for å gi én million kroner til Sunnaasstiftelsen for å videreføre arbeidet med Camp Spinal.

– Dette er svært gledelig, og en viktig anerkjennelse av arbeidet vi gjør, sier Marianne Holth Dybwad, daglig leder i Sunnaasstiftelsen.

Hun tror nåværende og fremtidige samarbeidspartnere og sponsorer vil merke seg det kvalitetsstempelet bevilgningen over statsbudsjettet gir.

Sunnaasstiftelsen skal nå arbeide for å for å knytte de andre aktørene som det offentlige, idretten, brukerorganisasjonene, spesialisthelsetjenesten og det private næringslivet enda tettere sammen for å sikre de resterende midlene som behøves for å gi et best mulig tilbud.

Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, daværende nestleder i helse- og omsorgskomiteen Torgeir Micaelsen, og daværende medlem i helse- og omsorgskomiteen Tone Wilhelmsen Trøen, har alle vært til stede under Camp Spinal på Olympiatoppen, og sett hva denne deltagelsen betyr for våre brukere og blitt viktige støttespillere for konseptet.

Brukerne og rehabiliteringsmiljøet omtaler Camp Spinal som rehabiliteringens Rolls-Royce, og prosjektet har gitt medlemskap i internasjonale forskningsnettverk.