Førstehjelpskurs i BPA 2017

Førstehjelpskurs i Stavanger

Førstehjelpskurs i BPA:
Dialogue inviterer arbeidsledere og assistenter til førstehjelpskurs i BPA på Dialoguehuset på Sola.
Kurset vil bli holdt av Rune Fjeld Braathen ved Oslo HMS-senter.
Vi arrangerer to kurs slik at flest mulig får anledning å delta.
dandelion-2003502__340Kurs 1: Mandag 15. mai, kl. 16.30-19.00.
Kurs 2: Tirsdag 16. mai, kl. 11.30-14.00.
Adresse: Solakrossen 2, 4. etg., 4050 Sola
Tema for kurset:
– Opptreden på skadestedet, varslingsrutiner
– Pasientundersøkelse, bevissthet/livløshet, frie luftveier
– Sirkulasjonssvikt, fremmedlegeme i luftveiene, hjerte- og lungeredning
– Brannskader, bruddskader, blødninger
– Førstehjelp ved mulig hjertesykdom/hjerneslag/diabetes/epilepsi
– Forflytningsteknikk, evakuering
Påmelding til personal@dialogue.no.