Brukerstyrt personlig assistent er en relativt ny yrkesgruppe. BPA-assistenter jobber for kun én «bruker» (kalt hovedperson i Abri Dialogue) som gjerne har et særskilt behov, slik at hovedpersonen slipper å innrette seg etter hjemmehjelptjenestenes tider og får en mer forutsigbar og trygg hverdag.

Hovedpersonen i Abri Dialogue er arbeidsleder i egen ordning, det vil si at arbeidslederen har ansvaret for arbeidsoppgaver og hvilken rolle assistentene skal ha hjemme hos seg. Det er imidlertid Abri Dialogue som er arbeidsgiver og har hovedansvaret for assistentene, det vil si at det blant annet er Abri Dialogue som utbetaler lønn.

Hva gjør en BPA-assistent?
Å være assistent innebærer variert arbeid, alt etter hvilket behov den personen du jobber for har. Fleksibilitet er svært viktig slik at hovedpersonen kan lage en turnus etter vedkommendes behov for hjelp i hverdagen.

Eksempler på arbeidsoppgaver er; lage mat, husarbeid, organisering, handle dagligvarer, følge HP til ulike aktiviteter, bistand til personlig hygiene, forflytning, være med på feriereiser, være med på/gjøre diverse innkjøp osv.

Hva vektlegges hos søkerne?
Som BPA-assistent finnes det ingen krav til utdanning eller tidligere erfaring fordi hovedpersonen og/eller assisterende arbeidsleder står for all nødvendig praktisk opplæring. Det som er viktig for en hovedperson når han/hun leter etter en ny assistent er ofte den umiddelbare kjemien og kontakten som oppstår ved første møte. Fra 1. januar 2017 må BPA-assistenter fremlegge politiattest før ansettelse.

Det er svært krevende å få inn et helt fremmed menneske i sitt private hjem og en ansettelsesfase kan ofte oppleves som vanskelig. Av denne grunn vil derfor søkerens personlige egnethet bli vektlagt.

  • Fleksibilitet i tjenesten.
  • Forutsigbarhet i turnus.
  • Varierte arbeidsoppgaver.
  • Personlig egnethet viktigere enn utdannelse.

Er du interessert i jobb hos oss? Gå inn på ledige stillinger!