Nyheter

Dialogue er blitt Abri Dialogue

Dialogue er blitt Abri Dialogue

Fra 3. juli 2017 har Abri Vekst AS tatt over som ny eier av Dialogue. Organisasjonen består som tidligere og arbeidet for BPA-ordningene med ansatte fortsetter som før. Navnet Dialogue beholdes, med en liten endring til Abri Dialogue. Dialogues BPA får med denne avtalen en solid forankring med et eierselskap som er opptatt av gode tiltak, brukerstyring, enkeltmenneskets iboende ressurser og godt liv.

Drammens Tidende: Rett til personlig assistent

Drammens Tidende: Rett til personlig assistent

5. desember var den internasjonale dagen for funksjonshemmede. I Drammens Tidende skriver stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) om retten til brukerstyrt personlig assistanse, og frustrasjonen hun føler over at så få funksjonshemmede nå har fått rettighetsfestet BPA gjennom sin hjemkommune. "Da Stortinget vedtok retten til brukerstyrt personlig assistent, mente vi alvor", sier hun.

Hvem har rett til BPA?

Hvem har rett til BPA?

1. januar 2015 ble brukerstyrt personlig assistanse (BPA) en individuell rettighet for funksjonshemmede med assistansebehov.