Internkontroll i Abri Dialogue

Forskrift om internkontroll etter lov om helse- og sosialtjenester ligger til grunn for Abri Dialogues rutiner og systemer, både administrativt og for våre hovedpersoner og ansatte.

For de som utøver tjenesten, hovedpersoner og assistenter, har vi innarbeidet gode verktøy som er selve grunlaget for internkontrollsystemet. Disse verktøyene gir alle innsyn i kravene til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenesten. Dialogue har lagt til rette for hovedpersoner og ansattes mulighet til å selv utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer og rutiner i sin egen ordning.

Noen av verktøyene Abri Dialogue bruker for å sikre en god internkontroll: Skigard

  • Intranett består av håndbøker og veiledere som sikrer lik informasjon for alle ansatte. Håndbøkene er alltid oppdatert etter gjeldende lovverk.
  • Virkes personalhåndbok gir informasjon på alle relevante spørsmål innenfor arbeidsrett.
  • BPA-kalender er BPA-ordningens kalenderbok der assistentene fører inn vaktene sine slik at hovedpersonen vet hvem som kommer på jobb.
  • Assistentmanualen er en individuelt tilpasset opplæringsplan for hver ordning.
  • BPA-veilederen er et godt oppslagsverk med generell info om BPA.