Kurs i regi av Dialogue høsten 2016

Kurs i regi av Dialogue høsten 2016

Denne høsten vil det bli avholdt flere relevante kurs for både hovedperson og assistenter.

Oversikt over kurs i regi av Dialogue høsten 2016

Uke 41: Denne uken vil vi kalle inn til et samlekurs på Dialoguehuset der ulike tema og spørsmål vil bli tatt opp, blant annet:
– Generelt om BPA
– Tripletex og Tamigo
– HMS

Uke 42: Kurs i Malvik og Trondeim på SAS Radisson Blu, Værnes flyplass.
BPA-kurs for hovedperson og assistenter

Uke 43: Assistentkurs for nye og gamle assistenter på Dialoguehuset
– Det å være assistent
– Taushetsplikten
– Verneombudets rolle
– AMUS 2016
– HMS

 

Nærmere informasjon angående dato og tidspunkt vil bli sendt på epost.