1. Hvis jeg skulle begynt i Abri Dialogue med min BPA, hvordan ville dette foregått med oppstart, og hvor lang tid vil det ta?
Normalt setter vi i gang umiddelbart,  når kommunen har mottatt ditt valg av leverandør og vedtaket foreligger. Normalt skal det ikke behøve å ta lenger tid enn at assistentene er kommet på plass, alt fra 2 uker til 4 måneder.

2. Har Abri Dialogue et turnusprogram som er enkelt å bruke?
I løpet av 2016 vil nytt turnusprogram gjøre det svært lett å sette opp en turnus. Vi hjelper med å få turnusen opp og stå. Programmet varsler om «tomme vakter», har en «vaktbørs» der assistentene kan plukke ledige vakter om de ønsker å jobbe mer. Turnusen transporterer lønnsdata direkte til lønnssystemet – altså blir turnusen en form for timeregistrering, veldig enkelt. Turnusprogrammet kan leses på mobiltelefon, har alarm for nødvendige påminnelser, og du har hele tiden full kontroll over vaktene.

3. Rekruttering i Abri Dialogue: Er det sant at dere plukker ut de best egnede kandidatene av søknadsmengden? Hva om jeg selv finner assistent?
Hovedpersoner står fritt til å finne assistenter selv, men som arbeidsgiver må vi være involvert i kvalitetssikring av ansettelsene. Vårt rekrutteringssystem mottar mange søkere, og hovedpersonens identitet ivaretas frem til intervjurundene tar til. Ved å sende over kun de beste søkerne spares hovedpersonen for mye arbeid. Vi ønsker kun de beste assistentene for deg!

4. Er det vanskelig å holde styr på timene jeg har til rådighet?
I Abri Dialogue har vi svært gode systemer som gir god oversikt, både over ansattes stillinger og timesaldo som sendes ut per måned. Det nye turnussystemet viser også til enhver tid hvor mange timer som er igjen for inneværende år.

5. Hvordan virker deltvaktordning hos dere?
Assistenter i Abri Dialogue får en halv times betaling for hvert oppmøte. Dersom de går to vakter en dag, får de lønn for en time ekstra.

6. Kan jeg reise med assistenter?
Man kan bruke oppsparte timer, og de timene som er tiltenkt å bruke i perioden, samt eventuelle omsøkte tilleggstimer.

7. Driftskonto for merutgifter ved å ha assistanse, hvordan virker denne?
I Abri Dialogue får hovedpersonen kr 6 per brukte time til «assistentutlegg», det vil si kafébesøk, bussbillett, hygienetiltak osv. Det er ulik praksis i de forskjellige kommunenes BPA-ordninger, men i Abri Dialogue får assistenter dekket sine kostnader mot kvitteringer.

8. Må jeg gå på kurs i Abri Dialogue?
Abri Dialogue inviterer til små kurs, og heldagskurs. Vi skreddersyr og tilpasser for den enkeltes behov for opplæring og tilpassing. Intranettet inneholder små håndbøker som er lette å bla i, også på mobiltelefonen. Personlig veiledning gis fortløpende. Vårt koselige Dialoguehus har mange kjekke veiledere, og du vil alltid være velkommen til å stikke innom, eller bestille tid for et møte.

9. Har Abri Dialogue funksjonsassistanse og mentorordning?
Vi har lang erfaring i å kombinere alle former for assistanse sammen med den ordinære BPA-ordning. Resultatet er kjempeflott! Flere hovedpersoner har tatt utdanningen sin med mentorassistanse, og fortsetter med funksjonsassistanse i arbeidspraksis og fast jobb. Fordelen er at man kun forholder seg til ett selskap, én arbeidsgiver og de samme veilederne i den samme bedriften.

  • Har du flere spørsmål så svarer vi selvfølgelg på disse! Klikk deg inn på vårt kontaktskjema.