Abri Dialogue AS ble grunnlagt av Drude Berentsen som Dialogue AS i 2002.

Selskapet ble etablert på grunnlag en stortingsmelding og stor etterspørsel på kursledelse og foredrag i forhold til brukerperspektiv og individets rett på god ivaretaking når sykdom og skade rammer. Hovedmålet er å sikre undervisning i brukerperspektiv på alle arenaer, gi offentlige og private organisasjoner en grunnleggende forståelse av utøvelsen praktisk empati gjennom skreddersydde kurs for assistenter – både for kommuneansatte og andre BPA-leverandører. Dialogue AS designet grunnleggende BPA-kurs for Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO), og leverer modulkurs for egne hovedpersoner og ansatte assistenter. Ved å fokusere på det friske, oppnås både friskere helsetilstand og friskere organisasjoner.

Abri Dialogue BPA AS, datterselskapet, er tuftet på lovverket og Stortingets vedtak i lov om sosiale tjenester der brukerstyrt personlig assistanse ble tatt inn som en pliktdel. Loven skulle fokusere på enkeltmennesket for å leve og bo selvstendig med færrest mulig hindringer i livet. Dialogue BPA ble stiftet på bakgrunn av lang arbeidslivserfaring takket være gründerens egne erfaringer med BPA.

Abri Dialogue BPA AS styres under visjonen «sammen skaper vi det gode liv». Vi har lang erfaring fra det å jobbe individbasert. Vi har ikke overtallighets- eller rekrutteringsproblematikk. Ivaretakelse av internkontrollforskrift og HMS kjøres etter lovens hensikt administrativt og blir implementert individrettet i den enkeltes hjem. De siste 5 årene har Abri Dialogue vært i stadig vekst. Selskapet er blant de mest foretrukne innen BPA, og sysselsatte i 2016 rundt 190 ansatte.

Abri Dialogue har konsesjon i Oslo, Rælingen, Vegårdshei, Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Karmøy, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Tysnes, Askøy, Bergen, Volda, Malvik og Steinkjer kommune.

Dialogue Service AS ble i 2012 etablert for å kunne tilby assistanse og omsorgstjenester til privatpersoner, uavhengig av kommunale vedtak knyttet til helsehjelp. Stadig flere har behov for «bare litt» hjelp i hverdagen, for korte eller lengre perioder.

Eldre mennesker, eller unge i tidsklemmen, kan få en hjelpende hånd av assistenter som liker å hjelpe andre til bedre dager i livet. Selskapets målsetning er å kunne tilby løsninger som gir mer tid og en enklere hverdag.

I 2017 kjøpte Abri Vekst Dialogue-selskapene og det ble navneendring til Abri Dialogue. Abri Vekst er en del av Base Gruppen og har derevet flere asylmottak, samtidig som det er aktør på en rekke omsorgsområder. Selskapet har blant annet avtale med Sola kommune om miljøtjenester.