Abri Dialogue jobber for en ideell BPA basert på vår visjon «sammen skaper vi det gode liv» – en visjon som også innbefatter ansattes arbeidsliv.

FNs standardregler om bevisstgjøring, rehabilitering, støtteordninger, økonomisk og sosial trygghet, familieliv og personlig integritet og opplæring av personell er selve grunnlaget for Abri Dialogue BPA – og vår opplæring av assistenter. Økt innsikt hos de ansatte om vår visjon om et godt liv og like muligheter for alle er grunnlaget for god lederstøtte, mestring og BPA.

I 2006 skriver Drude Berentsen BPA Veilederen på oppdrag fra RO og Helsedirektoratet. Veilederen er en ABC i hvordan drifte en vellykket BPA. Saksbehandlere, konkurrenter, assistenter og hovedpersoner (brukere) har endelig fått et «pensum for BPA-ledere».

I 2007 starter gründeren av Dialoguegruppen et samarbeid med Stavanger kommune for å belyse kostnader og utfordringer knyttet til BPA. Prosjektet går over 14 måneder. Rapport og konklusjon resulterer i fortsatt BPA-satsning. Dialogue BPA AS som datterselskap av kursforetaket Dialogue AS planlegges for stiftelse og oppstart 2008.

I 2008 ble Dialogue BPA AS opprettet som et datterselskap av Dialogue AS. Selskapet ble stiftet for å bli en fremtidsrettet arbeidsgiver for brukerstyrt personlig assistanse. Dialogue BPA AS har hele 15 års erfaring fra først og fremst gründerens undervisning i brukerstyrt personlig assistanse og ikke minst administrasjonserfaring fra næringslivet.

I 2009 flyttet begge selskapene til store lokaler i Solagården. Morselskapet la til rette og sørget for en trygg start for datterselskapets BPA-drift. Lokalene er fremdeles svært egnet som kurslokale for ansatte og hovedpersoner i Stavangeregionen samtidig som de sikrer god plass for en bedrift i stadig vekst.

I 2010 driftet Dialogue BPA AS flere titalls BPA-ordninger med rundt 120 assistentansatte. Bedre infrastruktur innad bidro til enklere drift ute hos hovedpersonene.

I 2011 gjorde Dialogue BPA AS større investeringer for å gjøre arbeidet enklere for hovedpersoner og assistenter. Læringsportal, enklere oppfølging og ikke minst en rekrutteringsportal som har rekordstor og medieomtalt søkermengde på opptil 150 søkere per utlysning.

I 2012 ble flere tidligere rammeavtaler ertsattet med konsesjonsavtaler, og nye kommuner kom til. Erfaringene fra 5 års BPA drift for et stort antall hovedpersoner med til sammen 160 ansatte inkl. administrativt personell har gitt et stort fortrinn. Vi trivdes svært godt med vårt arbeid og strukturerte selskapet for en kraftig utvidelse av oppdrag.

Styreleder Morten Bjørnsen, daglig leder Wendy Finnerud og gründer Drude Berentsen.

I 2013 etableres BPA-ordninger langs Vestlandet – og vi utvikler samtidig Dialogue Service AS. Serviceassistanse (privat tilbud) vil styrke rekruttering til BPA-assistanseordningene i Dialogue-gruppen – noe som vil bidra til enda sterkere vikarpoolsystem og stabilitet for hovedpersonene.

I 2014 satset vi på målgruppen som er under rehabilitering. Dialogues BPA gir muligheter for alle som reflekterer over det som er viktigst her og nå, så kan målene deretter nås i et lengre perspektiv.

I 2015 gikk vi over til Tripletex lønnssystem for enklere timeregistrering og tydelige lønnslipper. Dialogue ble konsesjonshaver i flere kommuner; deriblant Stavanger. Kontorene ble midlertidig flyttet til Bankbygget etter brannen i butikkbygget ved siden av Dialogues kontorer.

I 2016 er vi tilbake i Dialogues lokaler i Solagården, Solakrossen 2. Dette året har vi ekspandert kraftig, med en stor økning i antall ordninger. Vi ønsker nye og etablerte BPA ordninger velkomne til en uforpliktende orientering, hyggelig prat om rehabilitering og kurssamlinger.

I 2017 har gründer Drude Berentsen ledet Dialogue BPA AS i 10 år, og kan med glede meddele at fra 3. juli 2017 har Abri Vekst AS tatt over som ny eier av Dialogue. Navnet Dialogue beholdes, med en liten endring til Abri Dialogue. Drude Berentsen fortsetter som BPA-fagsjef og Kyrre Ingebrethsen blir driftssjef i Abri Dialogue. Wendy Finnerud ansettes som ny daglig leder i selskapet, mens Kjartan Dirdal er administrerende direktør i moderselskapet Abri Vekst.

  • Vi gleder oss til det nye eventyret begynner med Abri Dialogue!