Drammens Tidende: Rett til personlig assistent

5. desember var den internasjonale dagen for funksjonshemmede. I Drammens Tidende skriver stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) om retten til brukerstyrt personlig assistanse, og frustrasjonen hun føler over at så få funksjonshemmede nå har fått rettighetsfestet BPA gjennom sin hjemkommune. "Da Stortinget vedtok retten til brukerstyrt personlig assistent, mente vi alvor", sier hun.

vinter-pexels-photo-29512I dag er det den internasjonale dagen for funksjonshemmede. Noen er født med funksjonshemninger, mens andre kan oppleve at ulykke, skade eller en sykdom som plutselig rammer gjør deg til den som må vite alt om helse- og omsorgstjenesteloven.

Du som funksjonshemmet har rett til å få leve et så selvstendig liv som mulig, og kommunen har plikt til å legge til rette for nettopp det.

Fra 1. januar 2015 ble det en plikt for kommunene å tilby brukerstyrt personlig assistent.

Ordningen med brukerstyrt personlig assistent er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. Brukeren har krav på å få tildelt et visst antall timer slik at assistenten kan bistå med det brukeren ønsker og ber om. Transport og hjelp til å komme ut, til handleturer, ut for å møte venner og delta i sosiale aktiviteter eller på møter i foreningslivet.

Det er brukeren selv som skal styre utvelgelsen av assistent, og som styrer hva assistenten skal bistå med. Gleden var stor, både hos oss politikere som fikk gjennomslag og hos brukerorganisasjonene som hadde kjempet for det.

Men hva har egentlig skjedd? På knappe to år har bare 200 flere fått sin egen assistent. Et år etter rettighetsfestingen hadde to av tre kommuner ingen brukerstyrt personlig assistent på plass.

Da Stortinget vedtok retten til brukerstyrt personlig assistent, mente vi alvor.

Derfor må det nå være slutt på at kommunene allikevel ikke følger opp. Kommunene har fått 500 millioner og et tydelig rundskriv for hvordan dette skal følges opp. Å ikke legge til rette for dette, er en unnlatelsessynd vi ikke kan tillate.

Funksjonshemmede skal ha akkurat de samme muligheter for å leve aktive liv som alle andre.

Fra Drammens Tidende meninger, 5. desember 2016.
Les artikkelen her.