Storbykonferanse i Stavanger

Den 28-29 september blir det avholdt storbykonferanse med fokus på BPA.

Storbykonferanse i Stavanger

Stavanger kommune og Funksjonshemmedes Råd Stavanger inviterer til storbykonferanse for kommunale råd.

Konferansen avholdes på  Scanic Hotell Stavanger Sentrum der temaet er BPA og «Kunsten å leve et selvstendig liv».

Daglig leder i Dialogue BPA AS, Drude Berentsen, skal holde foredrag om BPA og Dialogue BPA onsdag den 28.09 kl. 11.30.

Det er laget et innholdsrikt og tettpakket program begge dagene med spennende foredrag, underholdning samt lunsj og middag.

sommer-rogn-2