Hva er BPA?

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker som har behov for bistand i dagliglivet, som en del av retten til et fritt og selvstendig liv.

I 2015 ble BPA rettighetsfestet og det er innført fritt brukervalg for BPA i de fleste kommuner. Det betyr at brukerne selv kan velge mellom godkjente leverandører i forhold til hvem de ønsker skal levere tjenesten.

Når du velger BPA er det du som bruker av tjenesten, eventuelt med bistand, som også organiserer og styrer arbeidet med assistentene. Det er derfor et krav for å få BPA at du kan ivareta denne arbeidslederrollen.