Hvem kan få BPA

[engic_title title=»Hvem kan få BPA» line_type=»line» align=»center»]

BPA er først og fremst beregnet for personer med omfattende bistandsbehov. BPA innebærer personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt, samt avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Retten til BPA gjelder for personer under 67 år. Kommunen vurderer den enkeltes bistandsbehov og vil i samarbeid med deg finne ut om du kan motta BPA-tjenester.