<span class=Flyktninger" />

Flyktninger

Flyktninger

Abri Dialogue har gjennom selskapet Abri Vekst i perioden 2015-2017 vært driftsoperatør av både ordinære statlige mottak for asylsøkere, samt transittmottak.

Vi har erfaring og kompetanse i organisasjonen til å bistå Utlendingsdirektoratet og etablere nye mottak og tilbud til asylsøkere og flyktninger når behovet igjen melder seg.
Vi yter i dag gjennom det ideelle søsterselskapet Abri Aid bistand til syriske flyktninger i Libanon, for mer informasjon se abriaid.org.

Kontaktskjema