Dette er midt i blinken for både ansatte og hovedpersoner. Arrangementet foregår på Oslo Plaza mandag 23. oktober.

Vi ønsker å møte så mange som mulig denne dagen. Om du bare har lyst å stikke innom noen timer, er du hjertelig velkommen!

Klokken 10.00: Velkommen
Presentasjon av ny daglig leder Wendy Finnerud og alle vi andre deltakere. Kom gjerne med ønsker om tema vi bør komme innom i løpet av dagen.

Klokken 10.30: Kvalitet i alle ledd
Driftssjef Kyrre Ingebrethsen om sterke og svake sider ved BPA. Helse- miljø og sikkerhet, hvordan ivareta dette i hverdagen?

Klokken 11.15: Roller og oppgaver i en BPA-verden
Rektor BPA Skolen Hege Weimand Larsen, en svært engasjert driftsleder gir oss noe å tenke på. Hvordan påvirke hverandre til å gjøre dagene gode?

Klokken 12.30: Pause og en matbit, frukt og kaffe

Klokken 13.15: Læring, prøving og feiling = mestring
To gründere innen BPA snakker om dette velkjente; der det finnes vilje, finnes en vei. Er det slik at veien til kunnskap påvirkes utenfra, eller er den å finne på innsiden?

Klokken 14.00: Quiz for enhver smak
Skjemt og alvor i BPA. Hva er galgenhumor, og hva er helt greit i BPA? Hvilke faktorer påvirker trivsel for assistentene, og hvordan gjøre hverandre gode?

Klokken 15.00: Timer, Tariff og Tamigo
Vi tar en gjennomgang innen feltet «lønnen vi får, hvordan og hvorfor». Individuell veiledning kan bestilles på forhånd. Oppgi tidsrom dette kan passe.

Klokken 16.00: Assisterende arbeidsledelse og arbeidslederbistand
Dialogue har hatt AAL siden 2008. Etter nye retningslinjer kreves det mer deltakelse fra hovedpersonens side. Avgrensning av AALs ansvar er viktig. Hvordan rasjonalisere?

Klokken 17.00: Rekruttering i ordningene, koordinering og ansvar
Abri Dialogue har en stor søkermasse, men ofte ser vi en nedgang periodevis. Unngå «assistenttørke» – se fremover, gjør tiltak, tenk forebygging.

Programmet er satt opp med forbehold, vi forsøker å tilpasse deltakerne.

Hovedpersoner plikter å gå på kurs, bydelene skal hvert år ha rapport på antall kurs de har deltatt på. Nye assistenter og påtroppende nye hovedpersoner inviteres også. En nyttig introduksjon for dere og godt å bli bedre kjent. Man får møte mange andre, både kollegaer og erfarne arbeidsledere.

Send din påmelding snarest, og fortell oss når du kan møte og hvor lenge.

Vel møtt!