Abri Dialogue kurs

Oversikt over kurs i regi av Abri Dialogue:

Førstehjelpskurs i BPA:
Abri
Dialogue inviterer arbeidsledere og assistenter til førstehjelpskurs i BPA på Dialoguehuset i Sola.
Kurset vil bli holdt av Rune Fjeld Braathen ved Oslo HMS-senter.
Vi arrangerer to kurs slik at flest mulig får anledning å delta.
Kurs 1: Mandag 15. mai, kl. 16.30-19.00.
Kurs 2: Tirsdag 16. mai, kl. 11.30-14.00.
Sommer_kløver2Adresse: Solakrossen 2, 4. etasje, 4050 Sola.
Tema for kurset:
– Opptreden på skadestedet, varslingsrutiner
– Pasientundersøkelse, bevissthet/livløshet, frie luftveier
– Sirkulasjonssvikt, fremmedlegeme i luftveiene, hjerte- og lungeredning
– Brannskader, bruddskader, blødninger
– Førstehjelp ved mulig hjertesykdom/hjerneslag/diabetes/epilepsi
– Forflytningsteknikk, evakuering
Påmelding til personal@dialogue.no.

Teknisk BPA-kurs i Stavanger:
Abri Dialogue inviterer arbeidsledere og assistenter til teknisk BPA-kurs på Dialoguehuset i Sola.
Dato: 20. april
Tid: 13.00-20.00
Adresse: Solakrossen 2, 4050 Sola
Agenda:
– Tips og vink, hvordan virker Tamigo
– Turnusplanlegging
– Gjeldende krav til ferie- og helligdagsplanlegging
– Reiseavtale og turnus
– Ansettelses- og rekrutteringsmetodikk
– Viktige forhold rundt sykefravær
– Hvorfor er bilavtaler nødvendig?
– HMS i hjemmet
Vi tilpasser kursmodulene etter hvert som vi får oversikt over deltakerne.

Grunnleggende BPA-kurs i Stavanger:
Abri Dialogue inviterer nye hovedpersoner og assistenter til å delta på grunnleggende BPA-kurs på Dialoguehuset i Sola.
Dato: 23. februar
Tid: 14.00-18.00
Sted: Solakrossen 2, 4050 Sola

AAL samling:
Sommer_kløver
Det inviteres til uformell ledersamling for arbeidsledere på kvelden den 30. januar
Sted: Brunello Ristorante
Adresse: Stenersgata 10, 0184 Oslo
Tid: Kl. 18.30

Grunnleggende BPA-kurs i Oslo:
Årets første Dialoguekurs for arbeidsledere og assistenter vil finne sted på Radisson Blu Plaza, i BluRoom 1. etg.
Dato: 31. januar
Tid: Kl. 09.00-15.00 ca.
Sted: Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo

Førstehjelpskurs
Vi tilbyr gratis førstehjelpskurs for alle ansatte og hovedpersoner i Abri Dialogue. Ved forespørsel kan det også avholdes kurs for eksterne interesserte, for eksempel bedrifter. Kurset vil være delt i to der den ene delen vil bestå av egne erfaringer basert på vår lange fartstid som leverandør av BPA, og del to vil bli holdt av vår sykepleier ved HMS-senteret i Oslo.

Tema for kurset vil blant annet være:

  • Forebyggende
  • Diagnosekomplikasjoner
  • Mat i vrangen
  • Brannskader
  • Når ulykker skjer
  • Ø-hjelp
  • Kriseplan
  • På sykehuset

Kurset vil være meget nyttig for assistenter i Abri Dialogue fordi det er rettet mot førstehjelp for mennesker som trenger BPA, slik at man kan stille godt forberedt dersom uforutsette hendelser skulle skje når du er på arbeid. Vi anbefaler alle å gå på et slikt kurs når det avholdes. Ved fullført kurs får man tildelt godkjent kursbevis.