Privat Assistanse

Abri Dialogue Service AS tilbyr ekstra hjelp i en travel hverdag

sommer_hundekjeksAbri Dialogue Service AS ble etablert for å kunne tilby praktisk serviceassistanse til privatpersoner uavhengig av kommunale vedtak knyttet til helsehjelp.

Privat assistanse er en tilleggstjeneste til Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Veldig mange opplever å ha en kortere periode uten assistenter før en får tildelt vedtak på BPA. Andre opplever at BPA ikke dekker det assistansebehovet en har utenfor hverdagsbistand og det mest basale assistansebehov.

Noen kan i perioder ha et større behov for assistanse som kommunen ikke dekker. Gjennom privat assistanse kan praktisk bistand gis av de samme assistenene som jobber i personens BPA-ordning fra før av. Assistentene blir da ansatt i Abri Dialogue Service AS under de samme arbeidsvilkårene som BPA-assistenter.

Serviceassistanse kan være en god venteløsning, eller en her-og-nå-ordning når tiden ikke strekker til. Vi har flere serviceassistenter som kan ta oppdrag på kort varsel, og som kan bistå over lengre tid. Denne tjenesten administreres fra hovedkontoret, og tilbys til kunder over hele landet.

For mer informasjon ta kontakt med Drude Berentsen på tlf 90139664 eller HER.
E-post: drude@dialogue.no

 

Brosjyre Dialogue Service
Brosjyre Dialogue Service