Slik søker du BPA

Slik søker du BPA

For å få BPA må du søke din kommune.

Du finner informasjon om det på kommunens egen hjemmeside eller ved å ta direkte kontakt med kommunen. Vi kan også veilede deg i hvordan du skriver selve søknaden. Hvis kommunen innvilger BPA kan du ta velge oss i de kommuner hvor vi har tjenestekonsesjon.