<span class=BPA" />

BPA

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker som har behov for bistand i dagliglivet, som en del av retten til et fritt og selvstendig liv.

Hensikten med BPA er å gi den enkelte økt frihet og en lettere hverdag på egne premisser.

Retten til brukerstyrt personlig assistanse ble lovfestet 1. januar 2015. Det fremgår nå av pasient- og brukerrettighetsloven at personer under 67 år som har langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven kan ha krav på BPA. Retten til BPA gjelder også avlastningstiltak for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Hvor tilbyr vi BPA?

 

Slik søker du BPA

 

BPA i Abri Dialogue

 

BPA for barn og unge

 

Å være arbeidsleder

 

Å jobbe som assistent

Er du interessert i en BPA-ordning levert av oss? Bruk skjemaet under eller ta kontakt på e-post bpa@abridialogue.no, eller på telefon 51 65 60 00.