Åpenhetsrapport 2023

I tråd med krav i Åpenhetsloven, har Abri Dialogue utarbeidet en åpenhetsrapport for 2023 som kan lastes ned her.