Om oss

Abri Dialogue er en privat helse- og omsorgsbedrift som leverer tjenester innenfor brukerstyrt personlig assistanse (BPA), miljøtjenester, hjemmeservice og rusomsorg.

Abri Dialogue er en bedrift i vekst og sysselsetter i 2021 rundt 400 ansatte. Tett kontakt med både oppdragsgivere og brukere av tjenestene, samt stort fokus på opplæring, HMS og kvalitetsstyring er blant selskapets sterke egenskaper.

Abri Dialogue leverer tjenester over hele landet og har hovedkontor i Sola kommune.

Bakgrunn
Selskapet ble grunnlagt i 2002 på bakgrunn av stor etterspørsel etter kompetanse innenfor brukerperspektiv og individets rett på god ivaretaking når sykdom og skade rammer. Grunnlegger av selskapet Drude Berentsen ble gjennom sin kurs- og opplæringsvirksomhet en viktig bidragsyter i utviklingen av brukerstyrte tjenester.

Hovedmålet var å gi offentlige og private organisasjoner en grunnleggende forståelse av BPA, brukerperspektivet og hvordan utøve praktisk empati. Både kommunalt og privat ansatte assistenter ble kurset av Dialogue. Senere ble også BPA-tjenester etablert og utviklet i tråd med grunnleggerens egne erfaringer som bruker og arbeidsleder.

I 2017 inngikk Dialogue i Abri Vekst og endret navn til Abri Dialogue. Fra 1. Januar 2021 fikk Abri Dialogue nye eiere og er nå en del av Prima Nordic.

Visjon og verdier
Visjonen for arbeidet vårt er: «Sammen skaper vi det gode liv.»

Våre kjerneverdier er:

• Trygghet – at du kan stole på oss.
• Selvstendighet – at vi ser deg som enkeltmenneske og stimulerer til mestring.
• Livskvalitet – at vi kan bidra til å gjøre din hverdag enklere og bedre.

Alle våre medarbeidere handler i tråd med disse verdiene hver eneste dag på jobb. Vi skal sammen være gode rollemodeller overfor både oppdragsgiver, konkurrenter, kolleger så vel som hvert enkeltindivid som mottar tjenesten.