UDI har inntatt Forusbeen

Denne uken gjennomfører UDI over 100 asylintervjuer på Forus Transittmottak.

10 saksbehandlere og like mange tolker fra Utlendingsdirektoratet (UDI) har inntatt Forusbeen 35 denne uken. Fra morgen til kveld intervjuer de asylsøkere, målet er over 100 i løpet av uken.

Vanligvis foregår intervjuene i Oslo, da reiser asylsøkeren østover med fly dagen i forveien og overnatter på hotell. Løsningen med at UDI foretar intervjuene på Forus er langt mer praktisk.

– Her ligger alt til rette, med kontorer og fasciliteter. Dette er en god løsning både for oss og asylsøkerne, sier Janne Skalleberg i UDI.

Søknadene tar tid
Sammen med Miran Skikic, som selv var bosnisk flyktning på 90-tallet, leder hun operasjonen på Forus.

– Alle får en grundig individuell behandling, og alle har muligheten til å anke vedtaket. I en eventuell ankeprosess får de også advokat, sier Skikic.

Den grundige saksbehandlingen gjør at det kan ta tid før søknadene er ferdig behandlet, særlig om prosessen også omfatter ankebehandling.

To nasjonaliteter
Det er afghanere og irakere som nå får sine saker vurdert, de fleste av dem kom over Storskog fra Russland i begynnelsen av november i fjor.

– Grunnen er at vi som jobber i UDI har ansvaret for ulike land og regioner, teamet som er her nå har sin faglige kompetanse på disse landene, sier Skalleberg.

Elise Voster, som til daglig jobber tett med UDI, sier etatens inntog på Forus har blitt godt mottatt på huset.

– Det er dette de går og venter på, det er intervjuet som er nøkkelen til om de får bli her i landet eller ikke, sier hun.

Får mange spørsmål
Hun får også mange spørsmål fra beboere om det ligger noe spesielt i at det denne gangen bare er asylsøkere fra Afghanistan og Irak som blir intervjuet.

– Da må jeg bare forklare at det ikke er oss på mottaket som bestemmer dette, men at det har noe med fagområdene til saksbehandlerne som er her, sier Voster.

Skalleberg og Skikic sier intervjuet bare er første del av en lang prosess. Rettssikkerheten til asylsøkerne er stor, og det er flere personer involvert i selve avgjørelsene.

– Selve innstillingen til vedtak er det ikke saksbehandlerne som gjør alene, og vi sørger også for at alle intervjuene blir tatt opp med lyd. Alle har krav på den samme grundige behandlingen, sier Skalleberg.

Beskyttelsesbehovet avgjør
Det første møtet med norske asylmyndigheter får asylsøkerne på ankomstsenterne i Finnmark (Vestleiren) og Østfold (Råde). Dokumentene derfra er utgangspunkt når selve asylintervjuet gjennomføres, og det er deres historie i intervjuet som danner grunnlag for opphold eller ikke.

– Det er graden av det individuelle behovet for beskyttelse i forhold til situasjonen i hjemlandet som er den viktigste faktoren, sier Skikic.

– Har dere opplevd at noen rett og slett har søkt om hjemreise?

– Vi har så langt hatt ett tilfelle. En afghansk mann fikk dårlige nyheter om helsesituasjonen til sin mor og ville komme seg hjem så snart som mulig, sier Skikic.

Tidligere har også representanter for International Organization for Migration (IOM) gjennomført intervjuer på Forus Transittmottak. Intervjuene med UDI fortsetter både torsdag og fredag.