Vi flytter til abrivekst.no

Forus Transittmottak er i ferd med å få flere søsken, i den forbindelse flytter vi hjemmesidene til alle mottakene under samme paraply.

1. juli starter vi opp ordinære mottak i både Sandnes og Sola. Det mest hensiktsmessige er dermed å samle hjemmesidene til alle mottakene på domenet til driftsoperatøren, abrivekst.no.

Denne siden vil fortsatt være oppe og gå, og all kontaktinformasjon vil være korrekt, men nyheter, stillingsannonser og annet vil heretter bare bli lagt ut på Abri-sidene.

Minner også om Facebook-siden til Forus.

Facebook-siden til Abri Vekst finner du her.