Abri Dialogue skal levere miljøtjenester i Sola

Avtalen er på fire år og innebærer målrettet miljøarbeid til personer med funksjonshemming og/eller utviklingsforstyrrelser.

Målrettet miljøarbeid består av å tilrettelegge forholdet slik at personen så langt det lar seg gjøre kan leve og bo selvstendig og ha en meningsfull tilværelse. Eksterne leverandører av disse tjenestene skal være et supplement til det kommunen kan tilby.

Scoret høyest på kvalitet
Det var seks leverandører med på konkurransen, Abri Dialogue scoret høyest og fikk tildelt avtale med Sola kommune.

– Vi er svært glade for at tilbudet vårt ble så godt mottatt. Nå er vi i full gang med å etablere et spennende produkt vi håper brukere av miljøtjenester i Sola vil finne trygt og godt, sier Kjartan Dirdal, utviklingsdirektør i Abri Dialogue.

Mangfold og muligheter
I evalueringen av konkuransen skriver Sola kommune at «oppdragsforståelsen beskriver en tjenesteutøvelse hvor brukeren er i sentrum, og hvor det fokuseres på den enkeltes ressurser, mangfold og muligheter. En slik tilnærming beskrives som en forutsetning for å kunne tilby og utvikle en helhetlig og koordinerte tjeneste».

Brukere eller pårørende som vil vite mer om tilbudet kan allerede nå ta kontakt med administrerende direktør Wendy Finnerud på telefon 966 28 111, eller e-post [email protected].