Abri skal drive to nye mottak

Fredag 20. mai tildelte UDI Abri Vekst kontrakter for drift av ordinære mottak i Sandnes og Sola.

Begge mottakene består av 120 faste plasser, pluss 30 variable plasser, til sammen 300 plasser.

Mottakene vil være desentraliserte, i den forbindelse søker Abri Vekst etter flere utleieenheter i de to kommunene, interesserte kan ta kontakt på e-post [email protected].

Kjartan Dirdal.

Kjartan Dirdal.

Da det har kommet få asylsøkere til Norge så langt i år, er behovet for nye asylmottak blitt mindre, UDI avlyste derfor noen av de regionale konkurransene for anskaffelse av ordinære mottak, i regionene Nord, Indre Østland og Sør.

Det ble tildelt kontrakter i regionene Øst og Vest, oversikten finner du her.

Abri Vekst hadde søkt om mottak i alt seks kommuner, men det ble ikke tildelt noen i kommunene Stavanger, Randaberg og Eigersund.

– Vi er godt fornøyde med de to tildelingene, og nå skal vi dra synergieffekter ut av driften fra mottaket på Forus, sier viseadministrerende direktør Kjartan Dirdal.