Abri Vekst kjøper Dialogue BPA

Abri Vekst AS har i dag inngått en avtale med Drude Berentsen om kjøp av selskapet Dialogue Drude Berentsen AS og tilhørende datterselskaper Dialogue Service AS og Dialogue BPA AS.

Hovedvirksomheten til selskapet er tjenester rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne, såkalt brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Selskapet ble etablert i 2005 og har sitt hovedkontor på Sola. Gjennom solid drift, kvalitet og brukerstyring har selskapet bygget en sterk organisasjon med hele landet som nedslagsfelt. Selskapet er i sterk vekst innenfor drift av BPA-tjenester.

Dialogue har siden starten vært mitt livsverk og det er som kjent alltid vanskelig for gründere å slippe andre til. Med Abri opplever jeg at jeg ikke trenger å gi slipp på, men snarere gi Dialogue muligheten til å få leve og vokse videre inn i fremtiden, sier Drude Berentsen.

Blir med videre
Hun vil fortsatt være en viktig nøkkelperson i utviklingen av selskapet, både i styret og gjennom videre arbeid i selskapets ledelse.

Abri Vekst har med denne avtalen etablert en solid plattform for videre satsing innenfor området helse- og omsorg. Kompetansen og erfaringen i Dialogue vil tas godt vare på i den videre driften. Kyrre Ingebrethsen vil tiltre rollen som driftssjef og sikre fortsatt god oppfølging av alle BPA-ordningene. Wendy Finnerud vil som daglig leder tilføre selskapet administrative krefter for håndtering av selskapets videre vekst og nye beslektede tjenester.

Kjartan Dirdal.

– Dette er en milepæl i Abris historie. Med Dialogue er vi på vei inn i et nytt fagfelt, hvor innbyggere med ulike behov selv styrer tjenesten. Dette er helt i tråd med visjonen «Sammen skaper vi det gode liv». Vi er imponert over hva Drude og kollegene hennes har utrettet og ser frem til å være med på reisen videre, sier administrerende direktør i Abri Vekst, Kjartan Dirdal.

Felles verdiplattform
Systematisk opplæring, reell brukerstyring og et godt verdigrunnlag er egenskaper med Dialogue som tidlig vekket Abris interesse.

– Brukerstyring, medbestemmelse og fokusering på menneskers ressurser har vært viktige grunntanker også i vår utvikling av mottakstjenester. Vi har en felles verdiplattform, et godt grunnlag for god integrering i et nytt selskap, sier Dirdal.

  • På bildet ser vi styreleder Morten Bjørsen i Abri Vekst, daglig leder Wendy Finnerud i Abri Omsorg/Dialogue og  gründer Drude Berentsen i Dialogue under signeringsmøtet i dag.