Abri Vekst skal utvikle omsorgstjenester

Abri Vekst har ambisjon om å bli en viktig aktør innen omsorgstjenester.

Det første steget med å ansette leder for den nye satsingen er gjort, vedkommende blir leder for Abri Omsorg fra 1. august. Navnet vil bli gjort kjent i løpet av kort tid.

– Disse planene har modnet seg i den perioden vi har drevet med asylmottak, vi ser mange likheter og synergier mellom å drifte mottak og for eksempel eldreomsorg, sier viseadministrerende direktør Kjartan Dirdal i Abri Vekst.

Private tjenester
Ambisjonene til Abri Vekst er å utvide tjenestefeltet til å omfatte nye områder innenfor omsorg.

– Omsorgsfeltet handler om private tjenester til mennesker med ulike omsorgsbehov, som barnevernstiltak, omsorgssenter for enslige mindreårige,  seniortilbud og oppfølging av mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier Dirdal.

Eldrebølgen tar aldri slutt
I motsetning til flyktningbølgen som kom i fjor høst, vil ikke den mye omtalte eldrebølgen gå over. De store etterkrigskullene blir stadig eldre og gjennomsnittlig levealder fortsetter å øke i tiden framover.

– Vi vil hjelpe Staten med å løse denne utfordringen. Befolkningens sammensetting er i endring og behovet for nye bolig- og omsorgsløsninger vil øke i årene framover. I 2040 er det en dobling av 80-åringer, framskreven statistikk viser tidobling av 90-åringer, sier han.

Stavanger-modell
Abri Vekst ønsker å være en samarbeidspartner med det offentlige, slik det er gjort tungt innenfor omsorgstjenester i Oslo.

– Kan Abri skape en egen Stavanger-modell der eldre og deres pårørende kan planlegge sin egen alderdom?

– Vi tror det, og vi har erfaring fra en rekke ulike prosjekter. Seniorboliger med et fleksibelt tjenesteapparat som beboerne kan styre selv, mangfoldsprofil, mulighet for å utføre arbeidsoppgaver og sosiale møteplasser er stikkord, sier Dirdal.

Han mener Abri Vekst har alle forutsetninger for å gjennomføre satsingen.

– Ikke minst har vi Base Guppen som framtidsrettet eiendomsutvikler i ryggen, sier han.

Satsingen innebærer også at Abri Omsorg vil delta i tilbudsrunder om privat drift av kommunale omsorgstjenester som er på anbud, for å være med å styrke og utvikle disse.