Åpnet mottak nummer to og tre

I helgen har Abri Vekst åpnet asylmottak to og tre, Sola statlige mottak og Høyland i Sandnes.

De to mottakene hadde begge oppstart fredag 1. juli, begge har 150 plasser og begge er desentraliserte. Det vil si at alle beboerne skal bo i private boliger spredt rundt i de to kommunene.

Sola har kontoradresse Vingveien 3, Høyland ligger i Langgata 1B, begge svært sentralt i kommunesentrene. Dersom du er nabo eller representant for en frivillig organisasjon, eller bare nysgjerrig, er du hjertelig velkommen til å ta turen innom for å i hei.

Tre pluss tre år
Abri Vekst har inngått en treårsavtale med UDI om drift av de to mottakene, begge med opsjon om tre års forlengelse.

På hvert av mottakene vil det være syv ansatte, mottaksleder, nestleder/informasjonsansvarlig, barne- og familieansvarlig, integreringsansvarlig, økonomiansvarlig, miljøarbeider og vaktmester. I bunn er alle miljøarbeidere, men har i tillegg ulike ansvarsområder som følger stillingsbetegnelsen.

Integreres i nabolaget
Et desentralisert mottak som dette har de beste muligheter for å lykkes med integreringen. Beboerne blir en del av nabolaget, og får plikter som følger med et hvilket som helst annet leieforhold. De må tømme bosset, klippe plenen og i det hele tatt sørge for at boligen de bor i blir tatt vare på.

Oppfølgingen står naturligvis vi for, vi vil ukentlig gå på kaffebesøk til beboerne våre for å følge dem opp.

Fra før driver Abri Vekst Forus Transittmottak med 1000 plasser.