Avsluttet «Kvalifisert til å jobbe med flyktninger»

I dag var det avslutning på det fem måneder lange kurset.

Det ble delt ut kursbevis og NAV var til stede for å gjøre evaluering.

«Kvalifisert til å jobbe med flyktninger» er et pilotprosjekt Abri Vekst har arrangert på oppdrag fra NAV. Det er for personer som ønsker omstilling i forhold til bakgrunn og tidligere yrker.

– Interessen for kurset var stort, det var bare de aller mest motiverte som fikk plass, sier Kjartan Dirdal, administrerende direktør i Abri Vekst.

Det er Abris veileder Synnøve Skjeldal som har vært ansvarlig for gjennomføreingen av kurset, både teori- og praksisperioden.

– Det har vært veldig givende og motiverende. Deltakerne er ressurssterke og har gitt mye tilbake til oss, sier hun.