Færre asylsøkere til Norge – stor usikkerhet

Norge mottok i første halvår 1678 asylsøkere – en nedgang på 64 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Ikke siden 1997 har så få søkt asyl i Norge. Tallene nå står også i sterk kontrast til situasjonen høsten 2015. Det kom færre i hele første halvår 2016 enn det gjorde hver enkelt uke i oktober og november i fjor. Dette kommer fram i en pressemelding fra UDI.

– Det er fortsatt stor usikkerhet om ankomstene resten av året. Norge har hatt en større nedgang enn de fleste andre europeiske land. Samtidig vet vi ennå ikke hvordan ankomstene til Europa vil være gjennom den antatte høysesongen i sommer og tidlig høst, og hvilke nasjonaliteter som eventuelt vil komme. Det antas dessuten å befinne seg mange uregistrerte på det europeiske kontinentet. Et usikkerhetsmoment er også at Sverige for tiden mottar nesten ti ganger så mange asylsøkere som Norge, noe som viser at det fortsatt er mulig for mange asylsøkere å komme seg til vår del av Europa, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Mottakskapasitet
Det er nå god kapasitet i asylmottakene. UDI har avlyst en del planlagte etableringer av nye mottak og samtidig avviklet flere tilleggs- og opsjonsplasser ved eksisterende mottak. På grunn av usikkerheten om ankomstene blir ikke mottakskontrakter sagt opp nå.

– Dersom asylankomstene holder seg lave, vil vi initiere en større nedbygging av mottakskapasiteten i løpet av høsten. Vi har imidlertid kommet til at det ikke vil være riktig å si opp etablerte mottak nå, rett før den antatte høysesongen. Det gjør oss bedre i stand til å håndtere en eventuell økning i antall asylsøkere de nærmeste månedene. Hvis antallet asylsøkere ikke øker vesentlig, vil vi derimot ha en betydelig overkapasitet frem til kontrakter blir avviklet, sier Forfang.

Saksbehandlingstider
UDI har økt saksbehandlingskapasiteten vesentlig.

– Det ligger an til at de aller fleste asylsøkerne som kom i fjor høst, vil få sin sak ferdigbehandlet av UDI i løpet av året. Det fattes et stort antall vedtak hver eneste dag, sier UDI-direktøren.