Fornyet tillit i Sandnes, Sola og Randaberg

Abri Dialogue har fått fornyet tillit som leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i de tre kommunene Sandnes, Sola og Randaberg.

Det ble innlevert 17 tilbud fra private leverandører, 13 av dem besto kvalifikasjonsvilkårene som var satt i konkurransen. Av disse ble fire valgt, Abri Dialogue fikk en score på 99 av 100 poeng.

– Vi er både glade og stolte over resultatet av konkurransen. Ikke minst forteller scoren at vi holder høy kvalitet på BPA-tjenestene våre, sier daglig leder Wendy Finnerud.

Her er oppdragsgivernes vurdering av tilbudet vårt:

Leverandørs arbeidsgiveransvar

«Tilbudet har en god beskrivelse av hvordan leverandør sikrer assistentenes arbeidsforhold, herunder beskrivelse av HMS-system og avvikshåndtering. Leverandør beskriver at det foreligger varslingsrutiner ved svikt hos arbeidsleder, og at Oppdragsgiver varsles dersom arbeidsleder ikke fungerer som tilsiktet, og at leverandør vil rapportere til Oppdragsgiver om iverksatte tiltak.»

Opplæring og oppfølging av arbeidsledere/ medarbeidsledere

«Leverandør beskriver en innholdsmessig bra opplæring, hvor det gis oppfriskningskurs ved behov. Opplæringen fremstår systematisk og bygget opp på moduler. Obligatorisk grunnopplæring gjennomføres innen 3 måneder etter oppstart av vedtak. Tilbudet beskriver videre support til arbeidsledere ved at det finnes en vakttelefon som er døgnbemannet. Leverandør redegjør for håndtering av vikardekning, og poengterer viktigheten av å ha nok assistenter ved sykdom.»

Opplæring og oppfølging av assistenter

«Leverandør beskriver en grundig opplæring av assistenter. Kursingen skjer både som klasseromsundervisning og ved bruk av e-læring. Repetisjonskurs tilbys ved behov. Assistentene følges opp ved at det gjennomføres personalmøter og medarbeidersamtaler.»

Abri Dialogue har BPA konsesjon i disse 54 kommunene.