Forus blir transittmottak

Etter nye retningslinjer fra UDI endres statusen for mottaket i Forusbeen 35 til transittmottak.

I praksis betyr det at vi overtar en del logistikkoppgaver selv, for eksempel fra UDI når det gjelder beboere som skal videre til ordinære mottak.

Det har den siste måneden vært stor aktivitet når det gjelder flytting til ordinære mottak, assistert og frivillig retur til hjemland eller såkalt tredjeland, og i neste uke begynner også UDI med asylintervjuer her på huset.

Det er god rokering på beboere, slik at antallet nå er nede i 742. På det meste har det vært 932, mens det til sammen har vært godt over 1000 personer innom.

Det gjør også at vi har hatt tid og plass til å foreta gode rokeringer internt, ikke minst kommer det familier til gode, som utgjør et langt større antall enn beregningene på forhånd tilsa.

Navneendringen er for øvrig den fjerde i rekken: Forus Akuttmottak, Forus Akuttinnkvartering, Forus Midlertidig Mottak og altså Forus Transittmottak.