Her lærer beboerne seg asylnorsk

Mandag startet beboerne på Sola statlige mottak med asylnorsk.

Asylsøkere kan få inntil 175 timer opplæring i norsk. Ordningen omfatter alle asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått endelig vedtak.

Det er kommunen som har ansvaret for opplæringen. Sola kommune har inngått  samarbeid med Abri Kunnskap til å undervise asylnorsk.

40 entusiastiske og ivrige asylsøkere fra mottaket møtte opp ved Sola voksenopplæring.

Rektor Hanne Tove Tobiassen startet dagen med en varm velkomsthilsen før undervisningen startet i lokalene i Kleppvegen 10.

Det første de lærte var det norske alfabetet og å kunne presentere seg selv og hilse på hverandre.

Stemningen var på topp og alle gleder seg til undervisning to dager i uken.

Fakta:

  • Det er opprettet to grupper med ca. 20 deltakere i hver.
  • Et viktig tema er å gi asylsøkere innsikt i norsk kultur.
  • Det er i mottaket integreringen begynner. Språk- og kulturopplæring er nøkkelen til integreringen, og derfor viktig å komme i gang tidligst mulig.
  • Foruten asylnorsk følger alle asylsøkere i mottaket et informasjonsprogram hvor de vil få oppfølging og forståelse for viktige temaer som helse, familieliv, utdanning og jobb, norske lover og regler, samt asylprosessen.
  • Deltakerne er en blanding av voksne uten skolebakgrunn, til masterutdannete.
  • Mottaksansatte skal fokusere på å snakke mer og mer norsk til beboerne. Vi stiller krav fordi vi mener at dette er en del av den viktige samfunnsplikt som vi alle har.
  • Om de skal ha like muligheter til å delta og bidra i det norske arbeidslivet er det viktig at integrering gjennom språk og kultur starter tidligst mulig.
  • Mottaket vil også jobbe med å finne flere oppdrag, som arbeidspraksis hvor de kan få arbeids- og språkerfaring.