Kvalifiserer seg til flyktningarbeid

De var 23 som startet på kurset, 4 er allerede i jobb. Nå deltar 19 personer på kurs for å kvalifisere seg for arbeid med flyktninger.

«Kvalifisert til å jobbe med flyktninger» er et pilotprosjekt Abri Vekst arrangerer på oppdrag fra NAV. Det er for personer som ønsker omstilling i forhold til bakgrunn og tidligere yrker.

Rogaland har rekordstor arbeidsledighet, fredag 3. februar meldte NAV at hele 5,7 prosent av arbeidsstyrken er uten arbeid. Det er høyest i landet.

Pilotprosjekt med NAV
Spesielt mange fra olje- og gassrelaterte virksomheter er uten arbeid og må rette blikket mot nye næringer. Abri Vekst har derfor i tett samarbeid med NAV Rogaland utviklet et pilotprosjekt, der dyktige og erfarne personer kvalifiseres til å arbeide med flyktninger. Dette er et fagfelt hvor det både på mottaks- og integreringssiden vil være stort behov for arbeidskraft i årene framover.

Kjartan Dirdal.

– Interessen for kurset har vært stor, slik at det bare er de aller mest motiverte som har fått plass på kurset, sier Kjartan Dirdal, administrerende direktør i Abri Vekst.

I løpet av en intensiv periode på fire uker får deltakere innføring i hvordan flyktninger blir tatt imot i Norge.

 • Hvordan jobber mottakene med asylsøkere.
 • Hvordan bosettes og integreres de i samfunnet.
 • Flerkulturell kommunikasjon, utfordringer og muligheter.

Kurset startet 5. desember i fjor. Fra og med 9. januar 2017  har deltakerne vært i en arbeidspraksisperiode. I praksisperioden blir deltakerne fulgt opp av Abris veileder Synnøve Skjeldal.

– Jeg opplever at alle deltakerne er svært motiverte. Nå er målet at flest mulig av dem ender opp med jobb når praksisperioden er over, sier Skjeldal.

Fra HR til EMBO
Frøydis Folgerø Kristiansen deltar på kurset, hun er nå ute i praksis i EMBO, bosetting av enslige mindreårige i Stavanger kommune.

– Jeg skal jobbe i et bofellesskap med unge gutter og ta vare på dem. Gjerne være med dem ut på fritidsaktiviteter, og hjelpe med lekser, sier hun til NRK Rogaland.

Hun var HR-rådgiver i Fabricom og hadde jobbet i oljebransjen i ti år da hun mistet jobben.

Kurset hun sikter til er et pilotprosjekt Nav Rogaland har satt i gang. Målet er å lære folk som har mistet jobben i oljebransjen å jobbe med flyktninger.

Egil Tengs.

– Flyktningområdet vokste veldig
Avdelingsleder Egil Tengs i NAV Rogaland sier til NRK det i år dreier seg med om bosetting enn asylmottak.

– Flyktningområdet vokste veldig i fjor på grunn av stor innvandring, spesielt på mottakssiden. Nå gjelder ikke det, men kommunesektoren som skal bosette flyktningene blir målgruppen, sier han.

De 19 deltakerne forteller om et kurs som har gitt dem innsikt i en sektor mange av dem tidligere bare hadde et forhold til gjennom mediene. De lister opp en rekke punkter som gjør at kurset har hatt en positiv effekt.

 • Holdningsendrende.
 • Inspirerende.
 • Kunnskapsgivende.
 • Lærerikt.
 • Faglig utviklende.
 • Inkluderende.
 • Mangfoldig.
 • Informerende.
 • Engasjerende.
 • Nettverksbyggende.
 • Motiverende
 • Sosialt.
 • Gøy!

På bildet øverst ser vi 12 av deltakerne samlet til teoriundervisning. Fra venstre Elisabeth, Catrin, Sean, Torild, Hannah, Andreas, Synnøve (kursleder), Elisabet, Egzona, Branislav, Anita, Ahmed og Frøydis.