Lederskifte på Sola statlige mottak

larsFra og med mandag 31. oktober er Lars Juhl ny mottaksleder på Sola.

Lars kombinerer fram til 18. november med stillingen som mottaksleder på Forus Transittmottak, som han har hatt siden 1. august.

Før det var han driftsleder for Eurest på Forus, som hadde ansvaret for rengjøring og kantinedrift fram til samme dato.

Vi ønsker Lars velkommen også til Sola!