Mer velferdsteknologi i kommunene

Velferdsteknologi kan bidra til tryggere og bedre tjenester for pasienter, brukere og deres pårørende. Nær 200 kommuner er med i prosjekter som nå får tilskuddsmidler til innføring av velferdsteknologiske løsninger.

– Vi vet at bruk av velferdsteknologiske løsninger gir gevinster både for brukere, pårørende og helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Vi anbefaler at alle kommuner tar i bruk velferdsteknologi, og er veldig glade for at over 197 kommuner nå blir med, sier avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet i en pressemelding.

34 kommuner er med
Gjennom Nasjonalt program for velferdsteknologi samarbeider KS, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse om at flere kommuner skal ta i bruk slike løsninger. Kommunene har i flere år kunnet søke tilskuddsmidler for å starte opp, og så langt har 34 kommuner vært med.

I år var potten på om lag 20 millioner kroner, og 28 prosjekter med til sammen 197 kommuner får tildelt midler. Det er fylkesmennene i hvert fylke som deler ut tilskuddet.

Økt trygghet og kvalitet
Tidligere rapporter har vist at velferdsteknologi gir økt trygghet og bedre kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Bruk av velferdsteknologi har også flere steder gitt mer effektiv bruk av ressurser i kommunene.

Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme, men også for pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse og personer med nedsatt funksjonsevne.