Vi søker mottaksledere

Etter en suksessrik opprettelse av Norges største mottak, Forus Transittmottak, er Abri Vekst AS  i gang med å søke på drift av nye, ordinære mottak i Sola og Sandnes. I den forbindelse er vår samarbeidspartner på HR, karrierehuset Emmy & Oscar AS, på søk etter aktuelle lederkandidater for framtidige mottak.

Vi søker primært kandidater med høyere utdannelse og lederfaring innen helse og omsorg. Kandidater med annen relevant lederfaring, gjerne innen drift/service/hotelledelse er også interessante.

Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

Ansvarsoppgaver

 • Alle sider av driften (personalledelse, økonomi og HMS).
 • Overordnet ansvar for mottaksdrift i henhold til gjeldende lovverk og i tråd med styringsdokumentenes bestemmelser og intensjoner.
 • Plan og rapportering internt og eksternt.
 • Samarbeid med UDI, politi, vertskommune, helsetjeneste, media, utleiere, lokalsamfunn osv.
 • Tilegnelse og ivaretakelse av boligmasse.
 • Sikre at beboerne følges opp i tråd med gitte retningslinjer.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning er ønsket, men lang ledererfaring (som er et krav) kan kompensere.
 • Strategisk og kommersiell legning.
 • Erfaring fra mediehåndtering er en fordel.
 • Evne å skape struktur og system i en kompleks drif.
 • Flink til å skape godt samarbeidsklima med medarbeiderne.
 • Dyktig relasjons- og kulturbygger.
 • God økonomiforståelse.
 • Gyldig norsk førerkort.
 • Erfaring fra flerkulturelt arbeid ønskes, men ingen krav.
 • Personlig egnethet blir sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Ansettelse i en flerkulturell bedrift i etableringsfasen.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • I henhold til utlendingslovens § 97 stilles det krav om politiattest for å jobbe i mottak.

CV og søknad sendes til [email protected].

Merk søknaden «Abri Vekst Mottaksleder».

Aktuelle kandidater tas inn til samtale fortløpende.

emmylogo