Mottakslederne møttes i Bergen

Denne uken var våre mottaksledere samlet i Bergen for å møte kollegaer og høre siste nytt fra UDI.

I tillegg til lederne på Forus Transittmottak, Sola statlige mottak og Høyland statlige mottak, deltok viseadministrerende direktør Kjartan Dirdal i Abri Vekst.

Slike samlinger er vanlig tre-fire ganger i året, og foregår i regi av UDIs regionkontorer.

Mange ledige plasser
Siden sist har den nye regiondirektøren for UDI Vest, Stig Arne Thune, tiltrådt, og han orienterte om at utnyttelsesgraden i dag er på kun 57 prosent av kapasiteten på mottakene i vår del av landet, det betyr 3258 ledige plasser – på landsbasis 13.700 ledige plasser.

– En hovedoppgave framover vil bli returabeidet, sa Thune.

– Nyttig
Foruten det viktige returarbeidet, tall og statistikk, handler slike samlinger mye om erfaringsutveksling og hvordan håndtere ulike problemstillinger knyttet til asylsøkere fra ulike kulturer og bakgrunn. Denne gangen ble det blant annet lagt vekt på helserettigheter, menneskehandel, vold i nære relasjoner, barneekteskap, aldersvurderinger og utfordringer ved gruppen pluss-minus 18 år.

– Svært nyttig, og jeg er imponert over det faglige nivået til UDI, der er det mye kompetanse ute og går på de ulike områdene, sier mottaksleder Lars Juhl på Forus.

  • På bildet sitter fra venstre Kjartan Dirdal, Synnøve Skjeldal (Høyland) Roger Meinich-Bache (Sola) og Lars Juhl (Forus).