Ned på Forus, det fylles på Høyland og Sola

Mens antall beboere stadig går nedover på Forus Transittmottak, fylles Høyland og Sola statlige mottak sakte, men sikkert.

Mange har fått med seg at tilstrømmingen av flyktninger til Norge nærmest har stoppet opp. Det betyr at behovet for typen mottak som er på Forus, transittmottak, blir stadig mindre. Og med nye ordinære mottaksplasser som ble tatt i bruk 1. juli, har disse førsteprioritet når UDI fordeler plassene.

Åpent til 18. november
Det betyr ikke at Forus legges ned nå, men det er lite sannsynlig at det blir fortsatt mottaksdrift i Forusbeen 35 etter at kontraktsperioden er over 18. november. Iallfall om det ikke skjer drastiske endringer med at asylstrømmen fra krigsområdene i Afrika og Midtøsten igjen går nordover, slik vi så i fjor høst.

I tillegg til å flytte videre til ordinære mottak, har mange beboere i løpet av sommeren fått midlertidig oppholdstillatelse, altså positivt svar på asylsøknaden. Det betyr at de blir bosatt i kommunene, og at det overordnete ansvaret går over fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Trives i distriktet
På Forus opplever vi at de fleste beboerne vil bli i regionen. Her har de blitt tatt godt imot, mange har skapt seg et nettverk, de ønsker derfor bosetting i en av kommunene på Nord-Jæren. Det samme med dem som ennå ikke har fått svar på asylsøknaden, når de skal over i ordinære mottak ønsker de å være her lokalt.

Mottaksapparatet tar i mange tilfeller hensyn til slike ønsker, derfor er det kjekt å treffe igjen «veteraner» fra Forus på de ordinære mottakene våre i Sandnes (Høyland) og Sola.

Begge mottakene er såkalt ordinære, og de er desentraliserte. Det betyr at beboerne bor i private hus og leiligheter, som Abri Vekst leier. Det er 150 plasser i hvert av mottakene.

Snart 50 i Sola og Sandnes
Per dags dato er det 137 beboere på Forus, 30 på Sola og på Høyland statlige mottak nærmer det seg 50 beboere. Det samme antallet vil nok Sola også ha i løpet av uken.

På det meste var det 932 beboere på Forus, så forholdene er nokså annerledes enn på det mest hektiske i vinter. Konsekvensen er også at bemanningsbehovet reduseres, men det vil hele tiden være et behov for 20-25 medarbeidere.

I tillegg til å jobbe med beboerne, passe på bygget, har vi forhandlet fram en avtale der personell på Forus blant annet utfører logistikkoppgaver for UDI, og vi utfører også oppgaver knyttet opp mot frivillig retur i regi av International Organization for Immigration (IOM).

  • På bildet ser vi nestleder og informasjonsansvarlig Saira Khursheed med to av barna som nettopp har kommet til Sola.