Norges største asylmottak blir bok

123. november utgis boken «Forus – Norges største asylmottak». Boken kommer i 2000 eksemplarer og skal gis bort til samtlige av landets kommuner.

Også personer som har samarbeidet tett med mottaket vil få boken i postkassen, det samme med alle som har vært ansatt på Forus.

– Vi gir ut bok for å dokumentere et interessant og begivenhetsrikt år, sier Alfred Ydstebø i Abri Vekst.

14 kapitler
Boken vil også bli å få kjøpt via vår hjemmeside.

– Vi tror den vil ha interesse for alle som har fulgt debatten rundt asylmottakene generelt, og for dem som har tilknytning til bransjen spesielt. Enten via jobb eller som frivillig, sier Ydstebø.

Boken er på 180 sider og inneholder mange bilder, fordelt på 14 kapitler.

– Målet har vært å lage en ærlig bok, historien om Forus sett med våre øyne. Dette har aldri vært gjort før, vi fikk mottaket opp og stå på noen få hektiske novemberdager i fjor. Det har gitt oss en unik erfaring vi har lyst å dele med andre, sier han.

Alfred Ydstebø.

Alfred Ydstebø.

Ris og ros
Boken gir et innblikk i kulissene, og går grundig inn i en rekke hendelser, både kjente og ukjente. Et eksempel er overgrepssaken som ble anmeldt 6. januar. At det er en ærlig bok betyr også at det deles ut både ris og ros, internt og eksternt.

– Ikke alt gikk på skinner, men mye gjorde det. Vi vil få fram begge deler, sier Ydstebø.

Datoen for utgivelsen er 23. november, på dagen ett år etter den første beboeren kom til Forus. Boken er skrevet av undertegnede, i tett samarbeid med ansatte og ledelse på mottaket og i Abri Vekst.