[engic_title title="Visjon og verdier" heading="h2" line_type="line" align="center"]

Visjonen for arbeidet vårt er:  «Sammen skaper vi det gode liv.»

Våre kjerneverdier er:

  • Trygghet – at du kan stole på oss.
  • Selvstendighet – at vi ser deg som enkeltmenneske og stimulerer til mestring.
  • Livskvalitet – at vi kan bidra til å gjøre din hverdag enklere og bedre.

Alle våre medarbeidere handler i tråd med disse verdiene hver eneste dag på jobb. Vi skal sammen være gode rollemodeller overfor både oppdragsgiver, konkurrenter, kolleger så vel som hvert enkeltindivid som mottar tjenesten.

.

[engic_title title="Kontakt oss" align="center"]

    Navn (obl.)
    E-post (obl.)

    Tittel Melding (obl.)